4ο Συνέδριο Ποδιατρικής – Ποδολογίας. Χειρουργική αποκατάσταση Hallux limitus and Rigidus

O Δρ Αναστάσιος Μουρίκης συμμετείχε ως Ομιλητής και ως Πρόεδρος στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του 4ο Συνεδρίου Ποδιατρικής – Ποδολογίας με θέμα την χειρουργική αποκατάσταση Hallux limitus and Rigidus